زیبا

آریزو۶؛ سدان زیبا و مجهز

آریزو۶؛ سدان زیبا و مجهز

به گزارش «اخبار خودرو»،  این روزها سدان‌های نسبتالوکس سهم مناسبی از بازار خودرو جهان را به خود اختصاص داده‌اند و اکثر خودروسازان بزرگ حداقل یک نماینده در این سگمنت دارند. خودروسازان چینی هم که این ادامه مطلب