خلسه

فلوطین به روایت یاسپرس؛ از تبیین فلسفی «واحد» تا اتحاد خلسه آمیز با خدا

فلوطین به روایت یاسپرس؛ از تبیین فلسفی «واحد» تا اتحاد خلسه آمیز با خدا

به گزارش بخونی ()، نشر خوارزمی چندی پیش سومین چاپ کتاب «فلوطین» کارل یاسپرس و ترجمه محمدحسن لطفی را با شمارگان دو هزار و ۲۰۰ نسخه، ۱۴۶ صفحه و بهای ۲۲ هزار تومان منتشر کرد. ادامه مطلب